2017

identiTY

Nájsť svoju identitu je jedna z najťažších životných úloh. Lenže nejde len o identitu každého človeka osobitne, ale identita skupiny, národa a ľudstva sú rovnako dôležité pojmy. Ako ste určite postrehli, je samozrejmé, že si tento pojem môže každý vysvetliť odlišne. Napriek mnohým významom slova identita je témou podujatia „identiTY“, lebo pokiaľ všetci nezačneme svojou vlastnou, nemôžeme hľadať identitu iných.

DK Zrkadlový Háj
18. február 2017

Ako bolo?
Talky